Talentvejen.nu logo

Talentvejsfesten

Invitation, slides og video

Læringsseminar

Invitation, slides og video

Talentvejens publikationer

Om projektet Talentvejen

Projektet er finansieret af EU’s socialfond og Erhvervsministeriet, og det gennemføres af 12 erhvervsskoler over hele Danmark i samarbejde med Håndværksrådet.

De 12 erhvervsskoler er Tech College Aalborg, Mercantec og Selandia som initiativtagere samt Aalborg Handelsskole, Rybners, EUC Syd, IBC, Tietgen, Køge Handelsskole, ZBC, EUC Sjælland og Campus Bornholm. »

Citat

Nu, hvor jeg har haft tankerne rettet mod talenter, oplever jeg, at der måske er flere af eleverne, der har talent, end jeg lige regnede med

- Andreas, tømrerfaglærer, EUC Sjælland

De skal være mere end et udførende led

- Stig, tømrerfaglærer, Campus Bornholm

Definitionen på talent

På erhvervsuddannelsesområdet spores talentfulde træk hos en person som en kompetent adfærd, der udtrykkes ved at personen mestrer sit fag. Denne adfærd og evnen til at mestre sit fag er basis for, at personen kan tilegne sig flere faglige kompetencer og samtidig udvikle disse.

Den fagligt kompetente adfærd understøttes af en socialt kompetent væremåde, kreativitet og evne til både at reflektere og have overblik, og det sker på et niveau, som svarer til de bedste ti procent af en årgang. Samlet set er talentudvikling en innovativ proces med fokus på det særligt erhvervsorienterede slutprodukt.

6 talentkarakteristika

  1. Vilje
  2. Engagement
  3. Nysgerrighed
  4. Social kompetent
  5. Innovativ
  6. Overblik
  7. Video: Simon Schulin præsenterer talentbegrebet